Tel: 931314665 // 636853880

Ens trobareu al Pg. Domènech Sert, 1 de Taradell (Osona)-

Horari

  • Dimarts a Dissabte: 10:00 a 13:00
WhatsApp matoketravel@jaumesane.com Instagram Facebook

INFORMACIÓ LEGAL En compliment amb el deure d'informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades de l'titular: Nom: 0 (des d'ara jaumesane.com) NIF: 77290599L Domicili social: Passeig Domènec Sert, 1, 08552, Taradell Correu electrònic: info@matoketravel.com Dades Registrals: 0 1. USUARIS L'accés i / o ús d'aquest portal atribueixen la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés, els presents Termes i Condicions aquí reflectits. Els esmentats Termes i Condicions són aplicables independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d'obligat compliment. 2. ÚS DEL PORTAL matoketravel.com proporcionen l'accés a multitud d'informacions, serveis, continguts, programes o dades (des d'ara, "els continguts" i / o "els serveis") a Internet pertanyents a jaumesane.com o als seus llicenciants als quals l'USUARI pugui tenir accés. L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús de l'portal. Aquesta responsabilitat s'estén a l'registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l'USUARI serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d'aquest registre, a l'USUARI se li pot proporcionar una contrasenya, de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que jaumesane.com ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l'ordre públic; (Ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d'apologia de terrorisme o que atempti contra els drets humans; (Iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de jaumesane.com, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (Iv) intentar accedir i, si s'escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificaro manipular els seus missatges. jaumesane.com es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, jaumesane.com no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació. 3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL jaumesane.com per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos ; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de jaumesane.com o bé dels seus llicenciants. Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de jaumesane.com. L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial que ostenta jaumesane.com. Podrà visualitzar els elements de el portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al les pàgines de jaumesane.com. 4. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT jaumesane.com es reserva el dret a interrompre l'accés als serveis en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa justificada. En conseqüència, jaumesane.com no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat de la web ni dels Serveis, per la qual cosa la utilització dels mateixos per part dels usuaris es porta a terme pel seu propi compte i risc, sense que, en cap moment, puguin exigir responsabilitats a jaumesane.com en aquest sentit. A més jaumesane.com no assumeix cap responsabilitat derivada, a títol enunciatiu però no limitatiu: De la utilització que els usuaris facin dels materials disposats a la web, ja siguin prohibits o permesos, en infracció dels drets de propietat intel·lectual i / o industrial de continguts del propi web o dels portals de tercers. Dels eventuals danys i perjudicis als usuaris causats per un funcionament normal o anormal de les eines de recerca, de l'organització o la localització dels continguts i / o accés als serveis i, en general, dels errors o problemes que es generin en el desenvolupament o instrumentació dels elements tècnics que formen el servei. Dels continguts d'aquelles pàgines a les que els usuaris puguin accedir des d'enllaços inclosos al web. Dels actes o omissions de tercers, amb independència que aquests tercers poguessin estar units a jaumesane.com mitjançant via contractual. De la mateixa manera, jaumesane.com exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que puguin deure a la presència de virus oa la presència d'altres elements lesius en els continguts que puguin produir alteració en els sistemes informàtics així com en els documents o sistemes emmagatzemats en els mateixos, de manera que jaumesane.com no serà responsable en cap cas quan es produeixin: Errors o retards en l'accés als serveis per part de l'usuari a l'hora d'introduir les seves dades en el formulari corresponent o qualsevol anomalia que pugui sorgir quan aquestes incidències siguin degudes a problemes a la xarxa Internet, causes de cas fortuït o força major i qualsevol altra contingència imprevisible aliena a la bona fe de jaumesane.com. Errors o incidències que es puguin produir en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes, de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius. Dels errors o danys produïts a la pàgina web per un ús del servei ineficient i de mala fe per part de l'usuari. De la no operativitat o problemes en l'adreça de correu electrònic facilitada per l'usuari per a l'enviament de la informació sol·licitada. En tot cas, jaumesane.com es compromet a solucionar els problemes que puguin sorgir i a oferir tot el suport necessari a l'usuari per arribar a una solució ràpida i satisfactòria de la incidència. 5. CONTRACTACIÓ A TRAVÉS DEL WEB Per realitzar qualsevol reserva i posterior contractació, si escau, a través del web l'usuari ha de llegir i acceptar primer les Condicions de contractació Generals de Reserva. Un cop acceptades les mateixes i emplenada i acceptada la resta de documentació aplicable a la reserva contractada i realitzat el corresponent pagament, completarem l'operació com més aviat millor. En cas que per determinades circumstàncies no poguéssim completar les ordres cursades, us ho notificarem el més aviat possible i recaptarem la seva autorització per tornar a intentar l'operació. Quan realitzi una operació a través de la nostra plataforma podem enviar-li un correu electrònic de confirmació que tindrà detalls de la transacció. Comproveu que els detalls en el missatge de confirmació són correctes el més aviat possible i guardi una còpia per al seu registre. En cas d'error, ens reservem el dret de corregir aquest error i revisar el seu ordre en conseqüència (el que inclou cobrar el preu correcte) o cancel·lar l'operació i reemborsar qualsevol quantitat cobrada. 6. MODIFICACIONS jaumesane.com es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal. 7. ENLLAÇOS En el cas que en jaumesane.com es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, jaumesane.com no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas jaumesane.com assumirà responsabilitat alguna pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa yconstitucionalidad de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervincles o altres llocs de Internet.Igualmente la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades. Queda expressament prohibida la introducció d'hiperenllaços amb fins mercantils en pàgines web alienes a jaumesane.com que permetin l'accés a aquest portal web sense consentiment exprés de jaumesane.com. en tot cas, l'existència d'hiperenllaços en llocs web aliens a jaumesane.com, no implicarà en cap cas l'existència de relacions comercials o mercantils amb el titular de la pàgina web on s'estableixi l'hiperenllaç, ni l'acceptació per part de jaumesane.com . 8. DRET D'EXCLUSIÓ jaumesane.com es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a l'portal sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Termes i usos de la web. 9. GENERALITATS jaumesane.com perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret. 10. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA jaumesane.com podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins degudament publicades. que siguin modificades per unes altres. 11. TRACTAMENT DE DADES I UTILITZACIÓ DE COOKIES D'acord amb el que estableix el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altra normativa aplicable en la matèria, l'informem que les dades personals que ens faciliti a través del nostre lloc web o mitjançant enviaments de correus electrònics, seran tractats per 0 com a responsable de l'tractament per poder dur a terme el registre d'usuaris, realitzar les transaccions soliticatas, així com rebre notificacions periòdiques per mitjans electròniques. La legitimació de l'tractament resideix en la prestació dels serveis sol·licitats. Pot ampliar més informació sobre el tractament de les seves dades en la política de privacitat, la qual ha de ser llegida, compresa i acceptada per a la utilització dels serveis. En els formularis que demanen dades personals, cada usuari serà informat sobre les finalitats per que es demanen les dades. L'usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades. jaumesane.com es compromet a l'acompliment de l'obligació de secret de les dades de caràcter personal, per això ha adoptat les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment de l'estat de la tecnologia. D'altra banda, jaumesane.com l'informa que per visitar el seu portal web no queda registrat de forma automàtica cap dada de caràcter personal que identifiqui a un Usuari, en canvi hi ha determinada informació de caràcter no personal i no identificable amb un Usuari concret que es recull durant la sessió en directe per a través de dispositius denominats "cookies" que ens permeten obtenir informació estadística sobre l'ús de l'portal web per després poder realitzar millores. Tot usuari ha de consultar la nostra política de cookies per navegar per la web. En qualsevol cas, tots els usuaris tenen dret a exercitar, en qualsevol moment, els drets d'accés, rectificació, limitació de l'tractament, supressió, oposició, limitació de el tractament, i portabilitat de dades que l'assisteixen, mitjançant escrit dirigit al nostre delegat de protecció de dades a l'adreça electrònica info@jaumesane.com, acreditant la seva identitat. En el cas que consideri, pot presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. 12. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ Per totes les qüestions interpretatives o litigioses relacionades amb el portal web serà d'aplicació la legislació espanyola i en cas de controvèrsia, ambdues parts acorden sotmetre, amb renúncia a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li, a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de 0 sempre que aquesta controvèrsia no tracti sobre qualsevol transacció econòmica, la qual es resoldrà mitjançant la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de domicili de l'consumidor o presentant la reclamació oportuna omplint el següent formulari electrònic: http://ec.europa.eu/ consumers / ODR /